การลงทะเบียนเข้างาน

นโยบายการเข้าชมงาน SISTAM 2024

SISTAM 2024” เปิดให้เข้าชมเฉพาะผู้เยี่ยมชมงานทางการค้าเท่านั้น กรุณาแต่งกายด้วยชุดทางการ ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น และ/หรือ รองเท้าแตะ และเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าชมงานโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล

ในการอนุญาตให้ผู้จัดงาน ผู้ออกแสดงสินค้า หรือผู้สนับสนุนการจัดงาน สแกนบัตรเข้าชมงานของท่านในระหว่างการเดินชมงานหรือที่ทางเข้างาน ถือเป็นการยินยอมให้ข้อมูลชื่อ ตำแหน่ง บริษัท อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่บริษัทให้กับผู้จัดงาน ผู้ออกแสดงสินค้า หรือผู้สนับสนุนการจัดงาน ซึ่งอาจทำการติดต่อท่านในอนาคตเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และ/หรือ กิจกรรมด้านการค้าอื่นๆ

การถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอของงาน

ท่านอาจถูกถ่ายภาพ บันทึกเสียง และบันทึกวิดีโอภายในงานที่จัดขึ้นโดยบริษัท เอ็กซโปซิส ซึ่งเป็นผู้จัดงาน ในการเข้าชมงาน ถือเป็นการให้ความยินยอมในการถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การบันทึกเสียง และ/หรือ การบันทึกวิดีโอของตัวท่าน (“สื่อ”) และการนำสื่อไปใช้ เผยแพร่ โฆษณา จัดแสดง และผลิตซ้ำ ผ่านสื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบโดยบริษัทเอ็กซโปซิส บริษัทในเครือ และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือขออนุมัติสื่อทุกชนิด ซึ่งรวมถึงรูปภาพ วิดีโอ หรือการบันทึกเสียงโดยบริษัทเอ็กซโปซิส บริษัทในเครือ และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดถือเป็นของบริษัท เอ็กซโปซิสเท่านั้น ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนหรือหรือค่าลิขสิทธิ์ในการนำสื่อไปใช้ เผยแพร่ โฆษณา จัดแสดง และผลิตซ้ำได้