Who will
you meet?
By Job Function

 • กรรมการผู้จัดการ / ประธาน / เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารสูงสุด
 • ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการทั่วไป
 • หัวหน้าแผนก / ผู้นำกลุ่ม / ผู้จัดการโครงการ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
 • วิศวกร
 • ช่าง
 • ฝ่ายระบบไอที
 • QC (ฝ่ายควบคุมคุณภาพ) / QA (ฝ่ายรับรองคุณภาพ)
 • ผู้จัดการ / ฝ่ายประสานงานพื้นที่ / ฝ่ายโอเปอเรชั่น / ฝ่ายการผลิต / ฝ่ายโรงงาน
 • ที่ปรึกษา
 • นักวิจัย / นักพัฒนา
 • นักวิทยาศาสตร์ / นักเทคโนโลยี
 • หน่วยงานรัฐ
 • นักวิชาการ
 • นักศึกษามหาวิทยาลัย
 • อื่น ๆ

Top Industry Sectors

Chemical & Petrochemical

Building & Construction, Facility Management

Power & Energy, Oil & Gas

Electrical / Electronic & Semi-Conductor

Offshore & Marine

Automotive & Auto parts

Food & Beverage

Medical & Healthcare & Pharmaceutical

Machinery & Equipment

Plastic & Rubber

คุณจะได้พบอะไรที่งาน?

Smart Industrial Safety

 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือ Personal Protective Equipment (PPE)
 • อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
 • อุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การดูแลและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่ทำงาน
 • เทคโนโลยีด้านการวัดและการควบคุม
 • อุปกรณ์และระบบความปลอดภัย
 • การจัดการเหตุการณ์และเหตุฉุกเฉิน
 • การจัดการการติดตามสินทรัพย์
 • ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 • โซลูชั่นและการประยุกต์ใช้งานของระบบดิจิทัล
 • ซอฟแวร์
 • อุปกรณ์อาชีวอนามัย
 • การปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลของการทำงาน
 • Tag Out & Lock Out

Technology for Advanced Maintenance

 • ระบบบริหารจัดการโรงงาน
 • เทคโนโลยีและอุปกรณ์การบำรุงรักษา
 • การวัด / การวินิจฉัย / การตรวจสอบ
 • เซนเซอร์
 • การควบคุม
 • เทคโนโลยีและอุปกรณ์การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
 • เทคโนโลยีและอุปกรณ์บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • เทคโนโลยีและอุปกรณ์การซ่อม
 • อุปกรณ์ความปลอดภัย
 • เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
 • IIOT
 • AI & Robotics
 • Big Data
 • คลาวด์คอมพิวติ้ง / เอดจ์คอมพิวติ้ง
 • รองรับอุปกรณ์ระบบ
 • ระบบและบริการโลจิสติกส์

เหตุผลที่ควรเข้าเยี่ยมชมงาน

ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

คว้าโอกาสในการขยายเครือข่ายความเชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาตลาดด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาอัจฉริยะสำหรับภาคอุตสาหกรรม

สำรวจผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่าง ๆ

ค้นหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่หลากหลายเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและราคา รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญภายในงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมของคุณโดยใช้เทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ขั้นสูง

ติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุด

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม แนวโน้มและการพัฒนา โดยการสำรวจพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ เข้าร่วมการนำเสนอเทคโนโลยี และเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาขั้นสูง