พันธมิตรของเรา

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2566 SISTAM ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น เราขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ร่วมจัดงานและพันธมิตรที่ได้ให้การสนับสนุนอันมีคุณค่าแก่ SISTAM 2024

เจ้าภาพร่วมจัดงาน:

พันธมิตรด้านองค์ความรู้:

ผู้สนับสนุนงานอย่างเป็นทางการ:

สนับสนุนโดย: