การประชุมและสัมมนาภายในงาน

Pre-Register to Visit

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานและรับลิงก์เพื่อเลือกสัมมนา...ฟรี!!

เอกสารรายละเอียดข้อมูลสัมมนา (ฉบับเต็ม)

ร่วมจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) และ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะพันธมิตรองค์กรความรู้ (Knowledge Partner) งาน “Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance” หรือ SISTAM 2023 กำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

โดยงานมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและการบํารุงรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต หรือ กระบวนการทํางาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ประกอบการในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลรับผิดชอบด้าน

  • ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)
  • อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (EHS)
  • การบํารุงรกัษาในกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน (Maintenance)
  • การผลิต / ฝ่ายปฏิบัติการ / การควบคุมคุณภาพ / ฝ่ายโรงงาน

รวมถึงวิศวกร ภาครัฐ และภาคการศึกษา ที่จะมีโอกาสในการได้เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม่ๆ พร้อมรับฟังการประชุมสัมมนารวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ มากกว่า 50 หัวข้อ ซึ่งบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน

Concurrent Event

Asia Pacific Symposium on Safety (APSS) 2023 will be held the first time in Thailand during 18-20 October 2023 in concurrent with SISTAM 2023. Organised by King Mongkut University of Technology Thonburi (KMUTT) and hosted by Council of Engineers (COE), Thailand Institute of Occupational Safety & Health (TOSH), Thailand Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry (TIChE), Japan National Institute of Safety & Health (JNIOSH), Japan Society for Safety Engineering (JSSE) and the Korean Society of Safety (KOSOS), APSS 2023 is expected to be attended by around 500 local and regional researchers and engineers in the field of industrial safety, occupational health and environmental protection.

More Information: https://apss2023.innosoft.kmutt.ac.th