งานแสดงสินค้าและการประชุมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ชั้นนำของประเทศไทยที่เน้นการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาในภาคอุตสาหกรรม

SISTAM เป็นกิจกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่สำคัญของประเทศไทย มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยอัจฉริยะในภาคอุตสาหกรรมและโซลูชั่นการบำรุงรักษาขั้นสูง การจัดงานได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดงานนิทรรศการ ได้แก่ เอ็กซโปซิส (ExpoSis) เป็นผู้จัดงานหลัก ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสถาบันวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ไทย (TIChE) รวมทั้งพันธมิตรด้านวิชาการ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

Why SISTAM 2024 ?

A Look Back at SISTAM 2023

SISTAM2023 in Numbers

4 thought-leading conferences & seminars

1 exhibition featuring leading companies & brands

20 expert speakers & thought leaders

2,898
attendees

Attendee Breakdown

88 of attendees have influence on decision making / influence decision

OVER35 senior management

Top 5 Industry
Automotive, Chemical / Petrochemical, Food & Beverage, Oil & Ga, Electrical & Electronic

Download Post Show Report